Comunitats i particulars.

Serveis per a les comunitats

Ens posem a la disposició de les comunitats de veïns i propietaris quan toca fer obres com l’arranjament de façanes, millores d’accessibilitat o totes aquelles intervencions que permeten acabar amb problemes d’humitats, a les cobertes o altres anomalies estructurals derivades del pas del temps.

Coordinem la direcció de l’execució material i de l’obra, fent un complet control de qualitat i estant en constant contacte amb les comunitats per emetre informes i dictàmens. Ens sabem adaptar a totes les necessitats.

Entre els serveis que oferim a les comunitats de propietaris i administradors de finques hi ha:

  • Inspecció tècnica d'edificis (ITE)
  • Reforma de façanes, estructures, patis, elements arquitectònics, humitats
  • Millora de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica dels edificis
  • Tramitació de llicències a les administracions locals
  • Millora de les condicions d’accessibilitat o supressió de barreres arquitectòniques
  • Disseny i decoració de vestíbuls
  • Gestió i tramitació dels ajuts i subvencions de les administracions
Serveis per als particulars

Si necessites construir el teu nou habitatge o reformar l’actual, per complet o parcialment, som la teva solució. Com aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació, podem projectar els canvis necessaris a casa teva, tramitar les corresponents llicències i garantir que tot estarà en mans de professionals qualificats. Si el que et convé és una cèdula d’habitabilitat, també et fem la gestió.

SYGATI es fa càrrec de l’elaboració del projecte, la direcció de les obres i la tramitació necessària als òrgans oficials quan es tracti de demanar ajuts i subvencions concretes.

Adreça


Cristòfor Colom 4-6 5è 3era
43003 TARRAGONA

CatalanSpanish